<script type="text/javascript"> supportsframes = false </script>

Gabriela – E-shop

'; $_SESSION['kosik'] = array('items' => "", 'time' => 50); } function items() { // echo "Som tu"; $count = 0; // var_dump($_SESSION['kosik']['items']); $content = explode(',', $_SESSION['kosik']['items']); // echo 'COUNT:'.count($content); // print_r($content); for ($i = 0;$i'.$tmp[0]."
"; if ($tmp[0] == $_POST['id']) { // echo '
'.$tmp[1]."
"; $tmp[1] = $tmp[1] + $_POST['ks']; // echo '
'.$tmp[1]."
"; $found = 1; } $whatIsInNow[$i] = implode('.', $tmp); } if ($found == 0) { $kosiknew = $kosikold.$_POST['id'].".".$_POST['ks'].","; } else { $kosiknew = implode(',', $whatIsInNow); } $_SESSION['kosik']['items'] = $kosiknew; // var_dump($_SESSION['kosik']); //setcookie("kosik", $kosiknew, time()+3600); //Header("Location: go.php?rid=6"); } // zapiseme pridane zbozi do kosiku if (isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="update") { if ($_POST['delete']=="smazat") { $kosikold = $_SESSION['kosik']['items']; $retezec = $_POST['select'].".".$_POST['kus'].","; $new_ses = ereg_replace($retezec, "", $kosikold); // $polozek = $_POST['polozek'] - $_POST['ks']; $_SESSION['kosik']['items'] = $new_ses; // setcookie("kosik", $new_ses, time()+3600); } if ($_POST['edit']=="upravit"){ $kosikold = $_SESSION['kosik']['items']; $retezec_a = $_POST['select'].".".$_POST['kus'].","; $retezec_b = $_POST['select'].".".$_POST['ks'].","; $new_ses = ereg_replace ($retezec_a, $retezec_b, $kosikold); $_SESSION['kosik']['items'] = $new_ses; //setcookie("kosik", $new_ses, time()+3600); //$polozek = $_POST['polozek'] + $_POST['ks']; } ?>

cover

 

vydavatel:

datum vydání:

formát:

Přidat ks do košíku.

 

cena: Kč a Kč poštovné

Položek v košíku:

košík

 

 

Objednat

0) { ?>

název:

cena: Kč, poštovné:

počet kusů:  

 

 

celkem:

 

 

Váš košík je prázdny.

 

Potvrzení počtu a ceny

Jméno:

Cena za ks:

Počet:

celkem s poštovným:

 

Potvrzení údajů nutných k dodání
Jméno:*
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Telefon:
Fax:
E-mail:*

 

Údaje označené * jsou povinné

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />Objednávka ESHOP - www.igabriela.cz'; $msg .= '

 

Objednávka byla odeslána dne '.date('d.m.Y').' v '.date('h:m:s').'

'; for($i=0;$i<$ii;$i++) { $p = $pole_kosik[$i]; if ($p!="") { $po = explode(".", $p); // oddelime ID produktu od jeho poctu v kosiku $id = $po[0]; $ks = $po[1]; $qb = mysql_query("SELECT * FROM eshop WHERE id = $id"); $fi = mysql_fetch_array($qb); $celkem = $celkem + ($fi['cena']*$ks); $msg .= "Položka: ".$fi['nazev']."
"; $msg .= "Cena: ".$fi['cena']."
"; $msg .= "Počet: ".$ks."
"; $msg .= "Poštovné: ".$fi['postovne']."

"; }//if }//for $msg .= "Jméno: ".$_POST['name']."
"; $msg .= "Ulice: ".$_POST['ulice']."
"; $msg .= "Město: ".$_POST['mesto']."
"; $msg .= "PSČ: ".$_POST['psc']."
"; $msg .= "Telefon: ".$_POST['telefon']."
"; $msg .= "Fax: ".$_POST['fax']."
"; $msg .= "Email: ".$_POST['email']."
"; $msg .= ""; //email sending include('class.html.mime.mail.php'); $mail = new html_mime_mail('X-Mailer: Html Mime Mail Class'); $mail->set_charset('utf-8', TRUE); $mail->add_html($msg, $msg); $mail->build_message(); $mail->send('ESHOP igabriela.cz', 'eshop@igabriela.cz', 'ESHOP - www.igabriela.cz - NO REPLY', 'eshop@igabriela.cz', 'Objednávka ze dne '.date('d.m.Y')); $mail->send('Josef Kokta', 'Josef.kokta@gmail.com', 'ESHOP - www.igabriela.cz - NO REPLY', 'eshop@igabriela.cz', 'Objednávka ze dne '.date('d.m.Y')); //$mail->send('ESHOP igabriela.cz', 'filip@nydrle.net', 'ESHOP - www.igabriela.cz - NO REPLY', 'filip@nydrle.net', 'Objednávka ze dne '.date('d.m.Y')); ?>
Objednavka byla přijata !

"; }//if get_objednavka if (isset($_GET['action']) && $_GET['action']=="pokladna_konec") { ?>

Konečné potvrzení objednávky:

nazev:

cena:

ks:

poštovné: Kč

 

celkem:


'; echo ''; } else { ?>
Jméno: Pole musí být vyplněno '; $error = 1; } else { echo $_POST['name']; echo ''; } ?>
Ulice: Pole musí být vyplněno '; $error = 1; } else { echo $_POST['ulice']; echo ''; } ?>
Město: Pole musí být vyplněno '; $error = 1; } else { echo $_POST['mesto']; echo ''; } ?>
PSČ: Pole musí být vyplněno '; $error = 1; } else { echo $_POST['psc']; echo ''; } ?>
Telefon: '; ?>
Fax: '; ?>
E-mail: Pole musí být vyplněno '; $error = 1; } else { echo $_POST['email']; echo ''; } ?>